ALGEMENE VOORWAARDEN

KvK: 72322454

Btw: 230802655B01

 

1 . Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van By Kim Das.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door By Kim Das worden aangepast.

2 . Fotoreportages

 1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, By Kim Das is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De fotoreportage is pas compleet nadat By Kim Das deze selectie heeft gemaakt. By Kim Das is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens By Kim Das niet geschikt zijn om te tonen.
 1. Boekingen
 1. Eventuele reiskosten van By Kim Das zijn binnen Eindhoven bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen, buiten Veldhoven dienen deze nog apart te worden voldaan.
 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Bij offertes boven de €500,- dient na een aanbetaling van 25 % van de totale offerteprijs te worden voldaan. Dit bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van By Kim Das.
 4. Het weer is een onstabiele factor. Bij regen verzetten we de afspraak en bij een bruiloft is het bruidspaar verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte binnen locatie. Uiteraard zal ik mijn uiterste best doen om met de klant mee te denken. 

4 . Betalingen & levertijd

 1. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, krijgt u een herinnering. Is het bedrag 30 dagen na de factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan komt de reservering te vervallen of zullen we door middel van een incassobureau verdere stappen ondernemen. Deze kosten zijn voor de afnemer.
 2. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 3. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 1. klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht om binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor de afgekeurde foto’s te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen, bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade) claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

  6 . Auteursrechten & publicaties

  Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van By Kim Das. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.

  1. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van By Kim Das. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken, publiceren of delen met bedrijven, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan By Kim Das.
  2. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met By Kim Das, deze moet u op ieder verzoek van By Kim Das kunnen tonen.
  3. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  4. Op alle foto’s van By Kim Das rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Kim Das. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor bedrijfsmatige publicatie tenzij overeengekomen.
  5. By Kim Das mag de foto’s, ten allen tijden naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel niet-commerciële als commerciële doeleinden. By Kim Das is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
  6. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “ Foto: By Kim Das” bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe.
  7. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van By Kim Das. Bij inbreuk zal By Kim Das de kosten in rekening brengen die gehanteerd worden bij verkoop plus een schadevergoeding.
  1. Online offertes, facturen & afspraken
  1. De online offerte kan bij akkoord geaccepteerd worden. Indien gewenst kunnen daar via de mail nog aanpassingen in doorgegeven worden. Na akkoord zal de online offerte omgezet worden in een factuur. Deze factuur zal voor 25% in rekening worden gebracht, die binnen 14 dagen voldaan dient te worden. Tevens dient deze aanbetaling als bevestiging van de afgesproken datum. Anders zal By Kim Das deze datum niet langer in optie houden.
  2. Het aanbetaalde bedrag zal op geen enkele manier teruggevorderd kunnen worden na een annulering, omdat we deze datum in reservering hebben gehouden.
  3. Het volledige bedrag zal voordat de foto’s toegestuurd worden voldaan moeten zijn.
  4. Bij ernstige omstandigheden waarbij By Kim Das niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op de door jullie afgesproken dag zal er ten alle tijden een andere fotograaf worden aangedragen die bij jullie past. Het is in dit geval ook mogelijk je geld terug te vorderen.

  8. Cadeaubon

  1. Voor de aanschaf van de cadeaubon heeft de afnemer kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de cadeaubon aan te schaffen heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk.
  2. De Cadeaubon is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
  3. Het aankoopbedrag van de Cadeaubon is leidend voor de waarde van de Cadeaubon. Wanneer er een prijsstijging heeft plaatsgevonden bij By Kim Das zal de Cadeaubon niet in waarde stijgen.

   

  CONTACT FORMULIER

  Logo Kim Das

  Laat mij jouw verhaal vastleggen, in warme frisse kleurtinten. Een tastbare herinnering in foto’s die je raken.