ALGEMENE VOORWAARDEN

KvK: 72322454

Btw: 230802655B01

 

1 . Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van By Kim Das.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door By-kimdas worden aangepast.

2 . Fotoreportages

 1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, By-kimdas is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’ s gemaakt. By-kimdas zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat By-kimdas deze selectie heeft gemaakt. By-kimdas is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens By-kimdas niet geschikt zij n om te tonen.
 1. Boekingen
 1. Eventuele reiskosten van By-kimdas zij n bij de prij s van een fotoreportage inbegrepen, buiten Veldhoven dienen deze nog apart te worden voldaan.
 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25 % van de totale offerteprijs te voldoen. Dit bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van By-kimdas.
 4. Het weer is een onstabiele factor. Bij regen verzetten we de afspraak en bij een bruiloft zijn jullie verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte binnen locatie.

4 . Betalingen & levertijd

 1. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, krijgt u een herinnering. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan komt u reservering te vervallen of zullen we doormiddel een incassobureau verdere stappen ondernemen, deze kosten zijn voor u.
 2. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
 3. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 1. klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen, bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade) claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

  6 . Auteursrechten & publicaties

  1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van By-kimdas. indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
  2. Op geleverde foto’ s rusten altijd de auteursrechten van By-kimdas. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken, publiceren of delen met bedrijven, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan By-kimdas.
  3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met By-kimdas (licentie), deze moet u op ieder verzoek van  By-kimdas kunnen tonen.
  4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  5. Op alle foto’ s van By-kimdas rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By-kimdas. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor bedrijfsmatige publicatie tenzij overeengekomen.
  6. By-kimdas mag de foto’s, ten allen tijden naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel noncommerciële als commerciële doeleinden. By-kimdas is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
  7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “ foto: By-kimdas” bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe.
  8. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van By-kimdas. Bij inbreuk zal By-kimdas de kosten in rekening brengen die gehanteerd worden bij verkoop plus een schadevergoeding.
  1. Online offertes, facturen & afspraken
  1. De online offerte kan bij akkoord geaccepteerd worden. Indien gewenst kunnen daar via de mail nog aanpassingen in doorgegeven worden. Na akkoord zal de online offerte omgezet worden in een factuur. Deze factuur zal voor 25% in rekening worden gebracht die binnen 14 werkdagen voldaan dient te worden. Tevens dient deze aanbetaling als bevestiging van de afgesproken datum. Anders zal By-kimdas deze datum niet langer in optie houden.
  2. Het aanbetaalde bedrag zal op geen enkele manier teruggevorderd kunnen worden na een annulering. Dit omdat we deze datum in reservering hebben gehouden.
  3. Het volledige bedrag zal voordat de foto’s toegestuurd worden voldaan moeten zijn.
  4. Bij ernstige omstandigheden waarbij By-kimdas niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op de door jullie afgesproken dag zal er ten alle tijden een andere fotograaf worden aangedragen die bij jullie past. Het is in dit geval ook mogelijk je geld terug te vorderen.

  8. Cadeaubon

  1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van de Cadeaubon heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van de Cadeaubon heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk.
  2. De Cadeaubon is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
  3. Het aankoopbedrag van de Cadeaubon is leidend voor de waarde van de Cadeaubon. Wanneer er een prijsstijging heeft plaatsgevonden bij By Kim Das zal de Cadeaubon niet in waarde stijgen.

   

  CONTACT FORMULIER

  Logo Kim Das

  Laat mij jouw verhaal vastleggen, in warme frisse kleurtinten. Een tastbare herinnering in foto’s die je raken.